Ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Ett stadigvarande tillstånd gäller tills vidare och kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året, årligen återkommande. Om din restaurang byter ägare ska den nya ägaren söka ett nytt tillstånd.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ett tillfälligt serveringstillstånd kan avse enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd till allmänheten.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett slutet sällskap kan avse servering i förening, företag eller annat slutet sällskap.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera en ansökan.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade serveringstider eller utökade serveringsytor. Kontakta alkoholhandläggaren för att få ett användarnamn och lösenord för att logga in.

Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i ett gällande tillstånd.